4-8 Juli 2018

Historia

Det hela började 1971 då Signe Gustavsson i Filipstad fick en idé och gavs tillfälle att i ett radioprogram framföra att i Värmland fanns det stora möjligheter att anordna en stor dragspelsfest.

Dåvarande ordförande i Ransäters hembygdsförening Sven Hellqvist nappade direkt på idén eftersom han var en stor älskare av folkmusik. Signe fick dessutom en ny möjlighet på vintern 1972 att ännu en gång i Sveriges Radio marknadsföra idén om att samla dragspelare till stämma i Ransäter samma sommar. Tillsammans med George Dahlgren i Hagfors drogs arbetet igång att arrangera den första dragspelsstämman - Bälgspel vid landsvägskanten.

Annonser i dagspressen, Signe vid telefonen medan George åkte runt och affischerade. Allt slog mycket väl ut och till första Bälgspelet kom 300-350 dragspelare. Lasse Benny var en av de mer namnkunniga vid premiären. Succén var given. George skötte programmet och Signe var konferencier.

Det var början. Framgångarna fortsatte allt eftersom åren gick. Bälgspelet växte och därmed också arbetsbördan på Signe och George. I Värmland hade det, liksom i övriga delar av Sverige, under de första åren av 70-talet bildats dragspelsklubbar och några började att hjälpa till med arrangemangen i Ransäter.

Men vad skulle Bälgspelet vara utan alla dessa spelande män och kvinnor från när och fjärran som år efter år återkommer och bidrar till den stora spelfesten. Spelglädjen som finns bland deltagarna smittar av sig på den stora entusiastiska publiken.

Norrmännen har på ett alldeles särskilt sätt satt sin prägel på Bälgspelet genom åren. Alltid spelglada och med humöret på topp sätter de färg på Ransäter.

Under åren har tusen och åter tusen, kända som okända, uppträtt på scener, logar, dansbanor och inte minst buskspelat. Det är alla dessa som bidragit till att vi kan träffas och trivas tillsammans.

Skriv ut E-post